Image
SLAA Svendborg (Anonyme Sex og Kærlighedsafhængige)
Kategorier: Misbrug
Sidst opdateret: 01. marts 2021

Formål

SLAA er en forkortelse af det engelske Sex and Love Addicts Anonymous.

På dansk kalder vi os Anonyme Sex- og Kærlighedsafhængige, som er et fællesskab baseret på AA’s (Anonyme Alkoholikere) 12 trin og 12 traditioner.

Hvis du har problemer med sex eller kærlighed og finder at dit liv mere og mere kredser omkring disse problemer, så er du måske ligesom os.

I danmark afholder vi møder for at støtte hinanden i vores helbredelse.

Aktiviteter

  • Aktivitet

    Selvhjælpsgruppe, altid på fredage kl. 16–17.30. Der er fuldkommen anonymitet og tavshedspligt, som du også er forpligtet til at overholde som mødedeltager svære samtale og bryde tabuet omkring psykisk sårbarhed.
    Læs mere

Øvrige informationer

Målgruppe: Alle kvinder og mænd der kæmper med problemer ift. kærlighed og sex.

Lokaler: Frivillighuset, Havnegade 3, 1. tv, 5700 Svendborg.