Image
Peer-netværk, Svendborg
Kategorier: Psykisk sårbarhed
Sidst opdateret: 01. marts 2021

Formål

- at peer-støttegiverens egne erfaringer med psykisk sårbarhed kan anvendes aktivt, og at denne får blik for at anerkende disse erfaringer som en faglig kompetence (at vende sårbarhed til ressource), og dermed skabe en mulighed for at føle sig mere værdifuld.

- at peer-støttemodtageren får mere empowerment og undgår eller mindsker at bruge det etablerede system, og dermed får mere kontrol over eget liv og et større håb for fremtiden.

- at begge målgrupperne får gensidig gavn af ordningen, og at foreningens arbejde kan være forebyggende mod at målgrupperne blive institutionaliseret, stigmatiseret og marginaliseret.

Aktiviteter

  • Peer-mentor-ordning

    Peer-mentor-ordning, som indeholder- en screening via en forsamtale, et kursusforløb over 6 gange á 2 timers varighed, supervision - løbende.
    Læs mere

  • Peer-Cafe

    Peer-Cafe - et muligt mødested for mentorordning som er åbent for alle, som følger foreningens reglement for caféen, mulighed for at planlægge evt. fælles aktiviteter, feks. madlavning, ture sammen mm., formidlingsforum.
    Læs mere

Øvrige informationer

Målgruppe:

- Peer-støttegiveren, som indebærer, at denne selv har erfaringer med psykisk sårbarhed, og som ønsker at bruge disse erfaringer til glæde for en peer-støttemodtager.

- Peer-støttemodtager, som indebærer, at denne selv har erfaringer med psykisk sårbarhed og som ønsker at deltage i enten caféen eller at få et forløb med en peer-støttegiver.

- Målgruppen omfatter også gerne mennesker, der ikke har eller har haft kontakt med behandlingssystemet.

 

Lokaler: Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg.