Image
Retshjælpen Fyn, Svendborgafdelingen
Kategorier: Andet
Sidst opdateret: 04. oktober 2021

Formål

Hos Retshjælpen, kan du få gratis rådgivning og vejledning på mange områder. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende: lejeret, socialret, udlændingeret, familie/arveret, forbrugerret, erstatningsret, forsikringsret osv.

Skulle det ske at din problemstilling ikke falder inden for de retsområder som vi beskæftiger os med, så vil vi selvfølgelig guide dig videre til de rette myndigheder.

Øvrige informationer

Målgruppe: Ikke alle er berettiget til at modtage gratis retshjælp. Enhver kan få mundtlig rådgivning på trin 1, vedrørende de spørgsmål som vi beskæftiger os med, dvs. undtaget erhvervsretlige spørgsmål. Udover dette, forudsættes der at ens årlige indkomst er lavere end 336.000 kr. for enlige og 429.000 kr. for samlevende, tilsammen. Disse beløb forhøjes med 58.000 kr. for hvert barn under 18 år, der bor hos, eller i overvejende grad forsørges af den rådsøgende. Satserne reguleres årligt.

Lokaler: Byparken 40, 5700 Svendborg.

Kontakt information