Image
Ungdommens Røde Kors, Svendborg afd.
Kategorier: Børn, unge og familier, Integration
Sidst opdateret: 04. oktober 2021

Formål

At yde lektiehjælp til tosprogede børn så de får lettere ved indlæring. At skabe rammer for mødet med unge fra Danmark og derigennem få
indsigt i dansk ungdomskultur.

Øvrige informationer

Målgruppe: Børn og unge af anden etnisk baggrund end dansk, der modtager undervisning i Svendborg kommune.