Image
Borderlinenetværket
Kategorier: Psykisk sårbarhed
Sidst opdateret: 01. marts 2021

Formål

Borderlinenetværket arbejder desuden for at udbrede kendskabet til lidelsen og for større fokus på Borderline, større nuancering af lidelsen og fungerer som støtte og opmuntring for mennesker med Borderline personlighedsforstyrrelse. Vi arbejder også på at påvirke det psykiatriske system i forhold til etablering af Borderline-rettede terapiformer i alle landets regioner.