Image
FTS Svendborg - Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Kategorier: Børn, unge og familier, Integration
Sidst opdateret: 27. oktober 2021

Formål

Gennem det tværkulturelle og kirkelige arbejde vil vi nedbryde barrierer og skabe større forståelse imellem mennesker. Vi ønsker at fremme mental sundhed og sammenhængskraft i den enkeltes liv. Gennem medinddragelse i aktiviteter og fællesskaber ønsker vi at skabe gode rammer for at fremme ejerskab og deltagelse i samfundet. Tydelige skel mellem tværkulturelle og kristne aktiviteter, så vi både er et tilbud til kristne flygtninge /indvandrere og et tilbud på tværs af religioner.

Aktiviteter

Øvrige informationer

Mamma Mia, Byparken - Skovbyhus, Sprogcafé, Dronningholmsvej 61. Alle andre aktiviteter annonceres på Facebook og i sprogcafeen.

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Tirsdag-torsdag kl. 8-14.