Nulstil tags
Bedre Psykiatri Sydfyn
At hjælpe pårørende til bedre at kunne holde til at være pårørende til psykisk syge. At hjælpe psykisk syge politisk og at afholde arrangementer for pårørende.
Borderlinenetværket
Borderlinenetværket tilbyder, foruden grupper og fora, en rådgivning bestående af recoverede Borderline-lidende, pårørende og rådgivere med psykologiuddannelse.
NADA - Svendborg
Et tilbud om NADA-behandling i Svendborg af certificerede NADA- udøvere.
NAUK - netværk for autistiske kvinder, Svendborg
Formålet med NAUK er at skabe netværksgrupper og mødesteder for kvinder på autismespektret, så de kan mødes i trygge autismevenlige rammer, møde ligesindede og måske for første gang få muligheden for at spejle sig i et andet menneske.
Peer-netværk, Svendborg
at peer-støttegiverens egne erfaringer med psykisk sårbarhed kan anvendes aktivt, og at denne får blik for at anerkende disse erfaringer som en faglig kompetence (at vende sårbarhed til ressource).
Selvhjælp- en del af Kontakt mellem Mennesker
I “Selvhjælp” opretter vi løbende grupper og netværk. Det er gratis at deltage og frivillige, med mange forskellige livserfaringer, leder grupperne. Vi mødes op til 8 personer og emnet kan være stress, skilsmisse, pårørende eller andet du tumler med.
Sind Fyn
SIND arbejder for forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.
SIND ungdom Svendborg
Vi tilbyder aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor unge sårbare kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker
Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker