Nulstil tags
Bedre Psykiatri Sydfyn
At hjælpe pårørende til bedre at kunne holde til at være pårørende til psykisk syge. At hjælpe psykisk syge politisk og at afholde arrangementer for pårørende.
Borderlinenetværket
Borderlinenetværket tilbyder, foruden grupper og fora, en rådgivning bestående af recoverede Borderline-lidende, pårørende og rådgivere med psykologiuddannelse.
Det Humanistiske Fællesskab - projekt Omhuklip
At børn, unge, familier samt voksne med lav indkomst - som ikke har råd til at blive klippet hos en frisør, og ikke kender nogle venner eller bekendte, der kan klippe hår - støttes med en gratis klipning af professionelle frisører.
Kvisten
Psykoterapi til ofre for seksuelle overgreb, både individuel terapi og som kønsopdelt gruppeterapi.
NADA - Svendborg
Et tilbud om NADA-behandling i Svendborg af certificerede NADA- udøvere.
NAUK - netværk for autistiske kvinder, Svendborg
Formålet med NAUK er at skabe netværksgrupper og mødesteder for kvinder på autismespektret, så de kan mødes i trygge autismevenlige rammer, møde ligesindede og måske for første gang få muligheden for at spejle sig i et andet menneske.
NEFOS - netværk for selvmordsramte
At rådgive og støtte personer der enten er efterladte eller pårørende til nærtstående der har udført eller taler om at udføre selvmordshandlinger.
Peer-netværk, Svendborg
at peer-støttegiverens egne erfaringer med psykisk sårbarhed kan anvendes aktivt, og at denne får blik for at anerkende disse erfaringer som en faglig kompetence (at vende sårbarhed til ressource).
Røde Kors Svendborg
At hjælpe udsatte og sårbare mennesker.
Selvhjælp- en del af Kontakt mellem Mennesker
I “Selvhjælp” opretter vi løbende grupper og netværk. Det er gratis at deltage og frivillige, med mange forskellige livserfaringer, leder grupperne. Vi mødes op til 8 personer og emnet kan være stress, skilsmisse, pårørende eller andet du tumler med.
SIND Fyn
SIND arbejder for forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.
SIND ungdom Svendborg
Vi tilbyder aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor unge sårbare kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation.
Sorggruppe på Sydfyn
Hjælp til familier i Svendborg Provsti, som har mistet. Alle sogne i Svendborg Provsti står bag tilbuddet om at kunne deltage i en sorggruppe.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker
Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker