Nulstil tags
Bedre Psykiatri Sydfyn
At hjælpe pårørende til bedre at kunne holde til at være pårørende til psykisk syge. At hjælpe psykisk syge politisk og at afholde arrangementer for pårørende.
Borderlinenetværket
Borderlinenetværket tilbyder, foruden grupper og fora, en rådgivning bestående af recoverede Borderline-lidende, pårørende og rådgivere med psykologiuddannelse.
BørneTelefonen
BørneTelefonen, som drives af Børns Vilkår, rådgiver børn og unge, der har brug for én at tale med. Vi modtager hundredvis af opkald og beskeder hver dag, og vi har altid brug for flere hænder, så alle kan få den hjælp, de har brug for.
Kvisten
Psykoterapi til ofre for seksuelle overgreb, både individuel terapi og som kønsopdelt gruppeterapi.
NADA - Svendborg
Et tilbud om NADA-behandling i Svendborg af certificerede NADA- udøvere.
NAUK - netværk for autistiske kvinder, Svendborg
Formålet med NAUK er at skabe netværksgrupper og mødesteder for kvinder på autismespektret, så de kan mødes i trygge autismevenlige rammer, møde ligesindede og måske for første gang få muligheden for at spejle sig i et andet menneske.
NEFOS - netværk for selvmordsramte
Den landsdækkende forening NEFOS, arbejder for minimering af selvmord og selvmordsforsøg samt at reducere risikoen for kronisk mistrivsel blandt pårørende og efterlevende efter selvmord
Peer-netværk, Svendborg
at peer-støttegiverens egne erfaringer med psykisk sårbarhed kan anvendes aktivt, og at denne får blik for at anerkende disse erfaringer som en faglig kompetence (at vende sårbarhed til ressource).
Røde Kors Svendborg
At hjælpe udsatte og sårbare mennesker.
Selvhjælp- en del af Kontakt mellem Mennesker
I “Selvhjælp” opretter vi løbende grupper og netværk. Det er gratis at deltage og frivillige, med mange forskellige livserfaringer, leder grupperne. Vi mødes op til 8 personer og emnet kan være stress, skilsmisse, pårørende eller andet du tumler med.
SIND Svendborg
Lokalafdeling under SIND - Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Vi ønsker at skabe rum og plads til alle. Vi har tilbud rettet til forskellige grupper af mennesker samt arrangementer i Svendborg og omegn. Hvor?: IMPULS Kursuscenter & Mødested
SIND ungdom Svendborg
Vi tilbyder aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor unge sårbare kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg
Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg