Nulstil tags
Videre udvælgelse ikke muligt.
DBO - Dansk Brystkræft Organisation - kreds Fyn
At gøre livet lettere for brystkræftramte ved at mødes med ligesindede.
Diabetesforeningen Svendborg lokalafdeling
Arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes. Skabe rammer, hvor diabetesramte kan mødes og indgå i et netværk.
Fibro Netværk Sydfyn
Netværksgruppe hvor man kan sparre med ligesindede om sygdommen.
Gigtforeningen lokalafd. Svendborg
At skabe bedre livskvalitet for gigtramte i lokalområdet og sikre, at de kan møde andre i samme situation.
Hjerneskadeforeningen Sydfyn og øerne
Vi udbreder kendskabet til hjerneskadeproblematikken, både for ramte, pårørende og interessegrupper.
Hjerteforeningen Svendborg
Vi formidler Hjerteforeningens budskaber om forebyggelse, oplyser om hjertesygdom og støtter patienter og pårørende.
Kræftens Bekæmpelse lokalafd. Svendborg
Informere om arbejdet i Kræftens bekæmpelse. Støtte kræftberørte. Yde et forebyggende arbejde. At sørge for gode aktiviteter til kræftberørte.
LEV Svendborg/Langeland - udvikling for udviklingshæmmede
Forbedre livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og vejlede deres pårørende.
Palliativt Frivilligt Netværk
Tilbyder frivillig indsats hos uhelbredeligt syge i eget hjem på Fyn og de fynske øer i et samspil med Palliativt Team Fyn. Er du bosiddende i Svendborg/Sydfyn, er du selv fysisk mobil og overskud til at yde en frivillig indsats ca. 3 timer om ugen?
Parkinson Klubben Svendborg
At vi som parkinssonramte og pårørende kan mødes til socialt samvær, med mulighed for at dele de besværligheder med hinanden der opleves ifht sygdommen.
Scleroseforeningen lokalafd. Sydfyn
At udbrede kendskabet til sclerose gennem oplysning. At hjælpe og støtte de ramte, deres familie og venner. At bringe scleroseramte sammen til fælles samvær og udveksling af erfaringer omkring sygdommen. At indsamle midler til forskning af sclerose.
Tandemklubben Sydfyn
At hjælpe svagtseende og blinde med at komme ud og cykle.
UFL - Unge For Ligeværd
Et fritidstilbud til unge med særlige behov.
ULF Svendborgkredsen
At arbejde for at udviklingshæmmedes ret til selv- og medbestemmelse, i alt hvad der vedrører deres egen livssituation, efterleves - i det omfang den enkelte ønsker. ULF skal arbejde med at skabe kontakt mellem udviklingshæmmede overalt i Danmark.
Vildmandsforeningen
VILDMANDSFORENINGEN i Svendborg er en lidt speciel forening, som man ikke umiddelbart kan melde sig ind i. Man skal først visiteres til et 9-ugers kursus arrangeret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune og Naturama. Når kurset er gennemført, kan m
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg
Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg