Nulstil tags
Barnets Blå Hus
Barnets Blå Hus er et behandlings- og værestedstilbud for børn, (6-13 år), og deres familier som lever med en rusmiddelproblematik. Børnene kan komme alene og/eller sammen med deres forældre eller en omsorgsperson.
Bedsteforeningen
Foreningen har til formål at arbejde for, at bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn, i videst muligt omfang får en sikker og fast tilknytning til anbragte børn.
BROEN Svendborg
At støtte udsatte børn og unge til fritidsaktiviteter i form af kontingentbetaling og evt. hjælp til indkøb af udstyr.
Børne Bixen - foreningen Mødrerådgivningen
Børne Bixen i Svendborg sælger second-hand børnetøj, legetøj og børneudstyr til børn i alderen 0-6 år. Overskuddet fra Børne Bixen går ubeskåret til Mødrerådgivningen M/K.
Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen samler penge ind ved blandt andet Gammel Torvedag og julelotteri, for at kunne give økonomisk støtte til børn og unges aktiviteter i Svendborg. Børn med særlige behov prioriteres højt.
Børns Voksenvenner Svendborg
Børns Voksenvenner i Svendborg har som formål at etablere værdifulde venskaber mellem børn med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk- og engagerede og livsglade voksne, der vil dele deres tid, overskud og energi med et barn.
Dansk Folkehjælp
At yde førstehjælp ved offentlige arrangementer. At sikre at der er julehjælp til enlige forsørgere.
Det Humanistiske Fællesskab - projekt Omhuklip
At børn, unge, familier samt voksne med lav indkomst - som ikke har råd til at blive klippet hos en frisør, og ikke kender nogle venner eller bekendte, der kan klippe hår - støttes med en gratis klipning af professionelle frisører.
FBU Forældrelandsforeningen, region Syddanmark
At støtte og rådgive forældre og andre pårørende til anbragte børn og unge. At arbejde for at forældre mødes med respekt. At familier får den bedst mulige sociale støtte. At søge samarbejde med andre lignende organisationer.
FitforKids, Svendborg
At skabe bevægelsesglæde for børn og familier, som mangler tid eller motivation til, at holde en aktiv hverdag. Fitforkids er et frivilligt tilbud til børn, som ønsker at stifte bekendtskab med motion, samt lave en livsstilsændring
Forældreforeningen – Mistet barn
Formålet er at formidle kontakt mellem forældre der har mistet et barn, for eksempel ved sygdom, trafikuheld, ulykke, selvmord eller drab. Vi hjælper forældre, der har mistet et barn, til at finde tilbage til livet.
FTS Svendborg - Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Gennem det tværkulturelle og kirkelige arbejde vil vi nedbryde barrierer og skabe større forståelse imellem mennesker. Vi ønsker at fremme mental sundhed og sammenhængskraft i den enkeltes liv.
Hele Danmarks Familieklub
At samle børnefamilier og et team af skønne frivillige hver anden uge, til leg og fælles måltid, hvor fællesskabet er omdrejningspunktet.
Mødrehjælpen Svendborg lokalforening
Hjælper og tilbyder sociale- og netværksskabende aktiviteter for gravide og småbørnsfamilier i Svendborg og omegn.
Mødrerådgivningen Svendborg
Yde social og sundhedsmæssig støtte i form af terapi og rådgivning. Målgruppen er enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i Svendborg.
Natteravnene Svendborg
Primært at være til stede for unge mennesker i byens natteliv. Men alle uanset alder får en hånd, hvis det er påkrævet.
Red Barnet lokalafd. Svendborg
Vi arbejder for at give børn i Danmark et godt børneliv med fællesskaber, tryghed og samvær med familien. Derfor har vi familieoplevelsesklubber i hele landet.
Red Barnet Ungdom - læringscafeer
Læringscafeerne hjælper børn fra 4., 5., og 6. klasse med faglige og sociale udfordringer i skolen.
Red Barnet Ungdom - Venskabsgrupper
Venskabsgrupper er et tilbud til børn med flygtningebaggrund, der fornylig har fået opholdstilladelse og bolig i en kommune.
Røde Kors Svendborg
At hjælpe udsatte og sårbare mennesker.
UFL - Unge For Ligeværd
Et fritidstilbud til unge med særlige behov.
Ungdommens Røde Kors, Svendborg afd.
At yde lektiehjælp til tosprogede børn så de får lettere ved indlæring. At skabe rammer for mødet med unge fra Danmark og derigennem få indsigt i dansk ungdomskultur.
Ventilen - KOMsammen Svendborg
Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, spreder viden om problemet og bryder tabuer - vi ønsker at hjælpe de unge med at implementere redskaber til en sundere hverdag.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker
Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker