Nulstil tags
Forældreforeningen – Mistet barn
Formålet er at formidle kontakt mellem forældre der har mistet et barn, for eksempel ved sygdom, trafikuheld, ulykke, selvmord eller drab. Vi hjælper forældre, der har mistet et barn, til at finde tilbage til livet.
Kvisten
Psykoterapi til ofre for seksuelle overgreb, både individuel terapi og som kønsopdelt gruppeterapi.
NEFOS - netværk for selvmordsramte
At rådgive og støtte personer der enten er efterladte eller pårørende til nærtstående der har udført eller taler om at udføre selvmordshandlinger.
Selvhjælp- en del af Kontakt mellem Mennesker
I “Selvhjælp” opretter vi løbende grupper og netværk. Det er gratis at deltage og frivillige, med mange forskellige livserfaringer, leder grupperne. Vi mødes op til 8 personer og emnet kan være stress, skilsmisse, pårørende eller andet du tumler med.
Sorggruppe på Sydfyn
Hjælp til familier i Svendborg Provsti, som har mistet. Alle sogne i Svendborg Provsti står bag tilbuddet om at kunne deltage i en sorggruppe.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker
Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker