Nulstil tags
Café hos Narges - for kvinder
Café for kvinder - venskab, netværk, socialt samvær, relation på tværs af sprog og kultur
Café Neriusaat - Det Grønlandske Hus i Odense
At sikre god integration af grønlændere i Svendborg Kommune.
Cykeltutten
Cykeltuttens formål er at arbejde for genbrug, integration og fællesskab. Dette sker med udgangspunkt i cykler og cykelhåndværk. Cykeltutten er et åbent værksted for alle.
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Svendborg
At støtte etniske minoriteters aktive deltagelse i lokalsamfundet - arbejdsmæssigt, socialt og kulturelt.
Dansk Tyrkisk Kulturforening Svendborg
Vi har cafeteria, vi hjælper med papirarbejde og forståelse af offentlige dokumenter/indkaldelser m.v., vi har sociale arrangementer m.v.
Den Vietnamesiske Kulturforening
At skabe et socialt og kulturelt forum for herboende vietnamesere, samt at gøre det lettere for nytilkomne vietnamesisktalende at finde sig til rette i Danmark.
FTS Svendborg - Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Gennem det tværkulturelle og kirkelige arbejde vil vi nedbryde barrierer og skabe større forståelse imellem mennesker. Vi ønsker at fremme mental sundhed og sammenhængskraft i den enkeltes liv.
Grønlænderforeningen UJALOQ Svendborg
Foreningens formål er i fællesskab at fremme sprog og kultur, og at dele viden og interesse med enkelte som har kendskab til Grønland.
Læseforeningen
Læseforeningen er en landsdækkende social frivillig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde.
Mentornetværk Svendborg
Har du brug for en at tale dansk med? En som kan støtte og guide dig gennem en uddannelse? Eller har du brug for hjælp og inspiration til jobsøgning? Større viden om det danske samfund? Et større fagligt og socialt netværk?
Onsdagscaféen i Det Røde Hus
At skabe kontakt mellem nydanskere og borgere i Svendborg - vi er et åbent tilbud til alle uanset etnisk baggrund. At give rammer til at man kan få skabt kontakt til alles gavn og glæde.
Persian 17
Fællesskab i stedet for ensomhed, inklusion i stedet for isolation. Disse er foreningens overordnede mål.
Red Barnet Ungdom - Venskabsgrupper
Venskabsgrupper er et tilbud til børn med flygtningebaggrund, der fornylig har fået opholdstilladelse og bolig i en kommune.
Ungdommens Røde Kors, Svendborg afd.
At yde lektiehjælp til tosprogede børn så de får lettere ved indlæring. At skabe rammer for mødet med unge fra Danmark og derigennem få indsigt i dansk ungdomskultur.
Venligboerne
Venligboerne rækker venlige hænder ud mod andre, uanset hus- og hudfarve, religion og etnisk tilhørsforhold. Vi skaber broer og ikke grøfter.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg
Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg