Blomster Caféen af 2017
Blomster Cafeen af 2017 er en selvejende institution, et social- økonomisk nonprofit projekt, hvis formål blandt andet er at være et alternativt spise- og værested for borgere i Svendborg.
Hjælpende Hænder
At hjælpe pensionister i Svendborg Kommune med basale småting, som pensionisten ikke selv kan udføre grundet alder eller en anden form for sygdom. Her tænkes på småting som feks. at skifte en pære eller sætte et billede op på væggen.
Røde Kors Besøgstjeneste Svendborg
Har til formål at afhjælpe ensomhed blandt mennesker i eget hjem.
Skårup Pensionistforening
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk.
Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer
At danne og opretholde rammer, hvor +65 kan mødes og skabe netværk.
Svendborg Pensionistforening
At danner rammer hvor +65 kan mødes og skabe netværk.
Sydøstfyns Pensionistforening
Vi tilbyder glade oplevelser, socialt samvær og indhold i din pensionisttilværelse.
Ældresagen Svendborg-Gudme
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Ældresagens Besøgstjeneste Egebjerg
At afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og sikre at de får en bedre livskvalitet.
Ældresagens Besøgstjeneste Svendborg-Gudme
At afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og sikre en bedre livskvalitet.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg
Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg