Blomster Caféen af 2017
Blomster Cafeen af 2017 er en selvejende institution, et social- økonomisk nonprofit projekt, hvis formål blandt andet er at være et alternativt spise- og værested for borgere i Svendborg.
De mobile Vejvisere
Vejviserne tager på besøg ved ældre borgere, der savner nye venskaber eller ønsker at komme ud i nye fællesskaber.
Hjælpende Hænder
At hjælpe pensionister i Svendborg Kommune med basale småting, som pensionisten ikke selv kan udføre grundet alder eller en anden form for sygdom. Her tænkes på småting som feks. at skifte en pære eller sætte et billede op på væggen.
Pensionistforeningen for Egense og omegn
Mødes hver 14 dag. Foredrag, underholdning, udflugter og socialt samvær. Har en taxaordning, hvor medlemmer kan live hentet til arrangementer.
Røde Kors Besøgstjeneste Svendborg
Har til formål at afhjælpe ensomhed blandt mennesker i eget hjem.
Skårup Pensionistforening
Sikre at ældre i lokalområdet kan mødes og skabe netværk.
Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer
At danne og opretholde rammer, hvor +65 kan mødes og skabe netværk.
Svendborg Pensionistforening
At danner rammer hvor +65 kan mødes og skabe netværk.
Sydøstfyns Pensionistforening
Vi tilbyder glade oplevelser, socialt samvær og indhold i din pensionisttilværelse.
Thurø Pensionistforening
At skabe ramme for et sted at mødes for seniorer.
Ældresagen Svendborg-Gudme
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker
Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker