Nulstil tags
Videre udvælgelse ikke muligt.
Amnesty International Svendborg
Vores formål er at have en lokal Amnestygruppe i Svendborg hvor folk med interesse for NGO’en kan mødes og lave lokale arrangementer.
Dansk Folkehjælp
At yde førstehjælp ved offentlige arrangementer. At sikre at der er julehjælp til enlige forsørgere.
Det Humanistiske Fællesskab - projekt Omhuklip
At børn, unge, familier samt voksne med lav indkomst - som ikke har råd til at blive klippet hos en frisør, og ikke kender nogle venner eller bekendte, der kan klippe hår - støttes med en gratis klipning af professionelle frisører.
Lions Svendborg
At støtte dårligere stillede personer lokalt og internationalt.
Røde Kors Svendborg
At hjælpe udsatte og sårbare mennesker.
Ungdommens Røde Kors, Svendborg afd.
At yde lektiehjælp til tosprogede børn så de får lettere ved indlæring. At skabe rammer for mødet med unge fra Danmark og derigennem få indsigt i dansk ungdomskultur.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker
Frivilligcenter Svendborg - en del af Kontakt mellem Mennesker