Beskrivelse

Peer-mentor-ordning, som indeholder- en screening via en forsamtale, et kursusforløb over 6 gange á 2 timers varighed, supervision - løbende.