Beskrivelse

Afsættet for partnerskabet er, at mentor og mentee deler uddannelse, faglig baggrund, erhvervserfaring, interessefællesskab eller på baggrund af personlige ønsker.

Både mentor og mentee er frivillige, og de mødes ca. 2 timer om måneden i en periode på fra 4 til 12 måneder.

På møderne udveksles erfaringer om jobansøgning, ansættelsessamtaler, arbejdskultur, og jobmuligheder. Det er også muligt at indgå et mentormatch, hvor vægten ligger på mere bløde eller sociale mål, fordi mentee først og fremmest ønsker at få fodfæste i det danske samfund ved feks. at forbedre sine danskkundskaber eller få støtte til at opbygge nye sociale kontakter og netværk, fordi familien bor langt væk eller den sociale kontaktflade er begrænset.