Beskrivelse

Matche besøgsvenner med besøgsværter.
Afholde 2 møder årligt for de frivillige.
Arrangere foredrag og søndagscaféer.
Afholde en årlig julefrokost for frivillige og besøgsværter.
Tryghedsopkald i hele Svendborg kommune.
Bisidderfunktion.
Tilbud om hjælp til læsning af dokumenter, breve, m.v.